Společenství pro dům Františkova 903-911

Úvod
Novinky
O SVJ
Historie
Často kladené dotazy
Nabídka služeb
Ke stažení
Info kontrolní komise
Nabídka k prodeji
Fotogalerie
Desatero
Kamerový systém
Diskrétní zóna

Desatero slušného chování


1. Společný prostor není skladiště

Uložený starý nábytek, pneumatiky, koberce a jiné materiály povalující se ve společných prostorách domu mohou ohrozit ostatní obyvatele. Stojí za různými úrazy, tvoří obrovské riziko z hlediska požární ochrany a lákají nenechavce z vnějšku dostat se dovnitř s cílem věci odcizit či zničit.



2. Společný prostor je vizitka domu

Pořádek dělá přátele. Udržujme společný prostor uklizený a k jeho vybavení se chovejme slušně, aby co nejdéle sloužilo a nemuselo se nákladně za naše peníze měnit.



3. Neotevíráme těm, které neznáme

Důvěřuj, ale prověřuj. Stejně jako si nepustíme kohokoliv do svého bytu, tak ani do domu nepouštějme člověka, kterého neznáme. To, že někdo zvoní nebo čeká před vchodovými dveřmi, není důvod hned otevřít a vpustit ho dovnitř. Svým návštěvám si každý chodí otevřít sám a je za jejich chování v domě odpovědný. Touto obezřetností chráníme svůj majetek.



4. Domácí mazlíčci

Je naší povinností, aby naši domácí mazlíčci nijak neomezovali ostatní obyvatele domu a aby svým hlukem, zdravotním stavem, nečistotou, parazity či agresivitou ostatní obyvatele domu neobtěžovali. Znečištění společných částí domu či jiných prostor v domě nebo znečištění pozemku, který k domu patří, chovanými zvířaty jsou jejich chovatelé povinni neprodleně odstranit.



5. Odpadky odnes do kontejnerů

Nenechávejme pytle s domácím odpadem na chodbách delší dobu. Zápach a znečištění zejména v letních měsících obtěžuje ostatní a působí neesteticky.



6. Velkoobjemový odpad nepatří do kontejneru na směsný odpad ani okolo

Co je to velkoobjemový odpad? Je to ten druh našeho domácího odpadu, který je poněkud větších než malých rozměrů. Tímto druhem odpadu rozumíme například nábytek, koberce, umyvadla atp. Všechny tyto věci mají jedno společné: do klasických popelnic je prostě nenacpete. Jedinou přípustnou výjimkou jsou vánoční stromky, které lze odkládat vedle kontejnerů. Velkoobjemový odpad patří na sběrný dvůr nebo do kontejnerů na velkoobjemový odpad.



7. Větrání bytů do společných prostor

Soustavné odvětrání bytové jednotky do společných prostor, ze které unikají pachy způsobené běžným provozem a chovem zvířat či zvýšený hluk ostatní může obtěžovat. Větrání do společných prostor domu se vymyká běžnému způsobu větrání, jehož podstatou je výměna vzduchu okny směřující do venkovního prostředí. Buďme vůči sobě ohleduplní.



8. Nerušme okolí

Všichni máme nárok na klid, buďme ohleduplní a dopřejme ho i ostatním. Dodržujme nastavená pravidla týkající se nočního klidu a provádění hlučných prací dle domovního řádu. Navíc přemýšlejme, jestli není hluk přes míru, zejména když pouštíme hlasitou hudbu, organizujeme párty, nacvičujeme operní sólo či při hromadném pozdním příchodu z baru, kdy nemůžeme na chodbě najít klíče.



9. Ulice není popelník

Tak jako chceme mít uklizený dům, chceme, aby bylo udržované i jeho okolí. Proto neodhazujme nedopalky od cigaret na zem a to ani z balkónu a oken.



10. Informuji i ostatní obyvatele bytu

O správném chování v domě máme za povinnost informovat i ostatní obyvatele svého bytu a to zejména své nájemníky, kteří byt užívají. Za dodržování pravidel domu našeho nájemníka jsme odpovědní.