Společenství pro dům Františkova 903-911

Úvod
Novinky
O SVJ
Historie
Často kladené dotazy
Nabídka služeb
Ke stažení
Info kontrolní komise
Nabídka k prodeji
Fotogalerie
Desatero
Kamerový systém
Diskrétní zóna

Novinky

Schůze shromáždění vlastníků

Vážení sousedé,

Vzhledem k COVID 19 jsme rozhodli uspořádat SHROMÁŽDĚNÍ (tzv. per rollam) v souladu s ust. § 19 zákona č. 191/2020 Sb. (Lex Covid), který řeší dopady pandemie COVID 19 na fungování právnických osob, aby členové společenství vlastníků rozhodli o níže uvedených návrzích usnesení, které měly být projednány na plánovaném zasedání shromáždění, mimo zasedání v písemné formě.

Hlasování probíhá v souladu s ust. §1211 a násl. občanského zákoníku a pro schválení předložených usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny ze všech spoluvlastnických podílů.

Do Vašich schránek jste obdrželi podklady pro hlasování.

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 30. 11. 2020 včetně do schránky SVJ na adrese: Františkova 909/13, Praha 9 nebo scanem na e-mail: frantiskova.625@seznam.cz

V případě, že budete mít jaké koliv dotazy ohl. fungování našeho domu, jsme připraveni Vám odpovědět prostřednictvím mailu.


Za výbor společenství:

Josef Tuhý v.r. Ing. Jan Svoboda v.r.
předseda výboru místopředseda výboru

Hlasovací lístky ve formátu PDF stahujte zde.

V Praze dne 3. 11. 2020Novinka 2

Do sekce "Ke stažení" bude přidána pozvánka na schůzi shromáždění vlastníků.